o型血和o型血生的孩子是什么血型

发布于 2019-04-12 13:20:42

自述:曾经的治疗情况和效果:

想得到怎样的帮助:


医生回复:你好,血型;A B = 所有可能、A A = A或O、A AB = A或AB、A O = A或O、B B = B或O、B O = B或O、B AB = AB或B、AB AB = A,B或ABAB O = A或B、O O = O

169健康网

在线咨询问医生

马上咨询

猜您喜欢